PL EN


2017 | 20 | 109-123
Article title

The shapes of land lots within metropolitan space. The Łódź case

Content
Title variants
PL
Kształt działek gruntowych w przestrzeni miejskiej. Przykład Łodzi
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule położono nacisk na zróżnicowanie przestrzenne kształtu działek gruntowych w przestrzeni metropolitalnej na przykładzie Łodzi. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na zróżnicowanie i zwartość kształtu działek. We wstępnej części pracy poddano analizie rozmieszczenie, gęstość i wielkość działek. Głównym celem pracy jest identyfikacja zróżnicowania przestrzennego kształtu działek przy użyciu narzędzi GIS.
EN
This study focuses on the spatial diversity of the shapes of land lots in metropolitan conditions viewed through the example of Łódź. The researchers placed particular attention on the diversity and compact of lot shapes. This issue was preceded by a brief discussion of the distribution, density and sizes of lots. The goal of the study was to assess the spatial variability of lots according to their shapes using GIS tools.
Year
Issue
20
Pages
109-123
Physical description
Dates
published
2017-12-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_20_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.