PL EN


2017 | 21 | 7-29
Article title

Wewnętrzna dostępność transportowa gminy Stryków w zakresie transportu zbiorowego

Content
Title variants
EN
Internal transport accessibility of Stryków municipality in terms of public transport
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of research on the internal transport accessibility of the Stryków municipality in the light of the functioning of local public transport. An assessment has been made of the effectiveness of transport policy in the field of public transport. The assessment was based on: the spatial differentiation of the area equipment in the transport infrastructure, the spatial accessibility of the bus stops, data on the functioning of local carriers. Quantitative results were verified through questionnaire surveys. It was implemented on the community of the Stryków municipality. The study was concerned with the level of satisfaction of local carriers services.
PL
Artykuł przestawia wyniki badań poświęconych wewnętrznej dostępności transportowej gminy Stryków w świetle funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie przestrzennego zróżnicowania wyposażenia obszaru w infrastrukturę transportową, przestrzennej dostępności do przystanków przy założeniu pieszego przemieszczania się potencjalnych pasażerów oraz danych dotyczących funkcjonowania lokalnych przewoźników, dokonano oceny efektywności funkcjonowania prowadzonej w gminie polityki transportowej w zakresie transportu zbiorowego. Cennym dla weryfikacji uzyskanych ilościowych wyników badań jest zawarty w artykule materiał badawczy, uzyskany dzięki badaniom ankietowym społeczności gminy Stryków poświęconym ich satysfakcji z oferty lokalnych przewoźników.
Year
Issue
21
Pages
7-29
Physical description
Dates
published
2018-04-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_21_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.