PL EN


2018 | 24 | 7-26
Article title

Małe miasta w aglomeracji Berlina w okresie transformacji Niemiec Wschodnich

Authors
Content
Title variants
EN
Small Towns in the Urban Agglomeration of Berlin in the Period of East German Transformation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper aims to characterize the development processes of small towns in the urban agglomeration of Berlin in 1990–2015, i.e. in the period of transformation changes in East Germany. The research has encompassed the urban municipalities with the population below 20 thousands in 1990. The analysis concerned the determinants and courses of development processes of particular towns in view of demographic and spatial aspects.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka procesów rozwoju małych miast w aglomeracji Berlina w latach 1990–2015, tj. w okresie ćwierćwiecza przeobrażeń trans­formacyjnych w Niemczech Wschodnich. Badaniom poddano gminy miejskie, które u progu przemian w 1990 roku liczyły mniej niż 20 tys. mieszkańców. Przeprowadzone analizy objęły swym zakresem uwarunkowania i kierunki rozwoju poszczególnych miast ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rozwoju ludnościowego i przestrzennego.
Year
Issue
24
Pages
7-26
Physical description
Dates
published
2018-07-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_24_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.