PL EN


2018 | 24 | 91-104
Article title

Budżet partycypacyjny jako narzędzie polityki rozwoju małych miast województwa śląskiego i łódzkiego

Content
Title variants
EN
Participatory Budgeting as a Tool of Development Policy of Small Towns – Analysis of Towns in Śląsk and Łódź Voivodeships
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Participatory budgeting is becoming an increasingly important tool of development policy of Polish towns and cities. It is part of the public debate on the role of the residents in local development and building of social capital in local self-government units. In the application dimension, participatory budgeting allows for partial empowerment of residents in terms of budgetary policy of their towns and cities. In addition, it plays an important role in civic education. An awareness of self-determination by the residents brings real changes that increase that increase living and comfort of loving in the city. The research problem around which the article focuses is a diagnosis of the state of participatory budgeting in small towns on the example of towns in Śląsk and Łódź voivodeships. The purpose of the article is to identify the initiatives of the participatory budgeting and to determine its subject scope.
PL
Budżet partycypacyjny staje się coraz ważniejszym narzędziem polityki rozwoju polskich miast. Jest częścią debaty publicznej na temat roli mieszkańców w rozwoju lokalnym i budowania kapitału społecznego w samorządach lokalnych. W wymiarze aplikacyjnym budżet partycypacyjny pozwala na częściowe uspołecznienie polityki budżetowej jednostki terytorialnej. Ponadto pełni ważną rolę w edukacji obywatelskiej. Wzrost świadomości samostanowienia przez mieszkańców przynosi realne zmiany podnoszące jakość i komfort życia w mieście. Problemem badawczym, wokół którego koncentruje się treść artykułu jest diagnoza stanu rozwoju budżetów obywatelskich w małych miastach na przykładzie miast województwa śląskiego i województwa łódzkiego. Celem artykułu jest identyfikacja podejmowanych inicjatyw procesu budżetowania obywatelskiego oraz określenie ich zakresu przedmiotowego.
Year
Issue
24
Pages
91-104
Physical description
Dates
published
2018-07-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1733-3180_24_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.