PL EN


2018 | 20 | 119-136
Article title

Do kina czy do teatru? Prasa regionalna jako źródło do badań nad wybranymi aspektami życia kulturalnego Tarnowa w okresie międzywojennym

Authors
Content
Title variants
EN
To the cinema or to the theater? Regional press as a source for research on selected aspects of cultural life in Tarnów in the interwar period
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The cognitive value of the regional press remains high level by coverage and commenting on causes close to the society. The article is an attempt to reconstruct the cultural life of the citizens of Tarnów. This perspective was sketched on the basis of the assessment of the society’s activity during cultural events. The key to explaining this phenomenon were materials in the State Archives in Krakow, a branch in Tarnów and also available in the Federation of Digital Libraries. The most valuable information’s was obtained from “Nasz Głos”, “Głos Ziemi Tarnowskiej” and from the weekly “Nowiny-Smok”. The lecture consists of three parts. The first one aims to outline the history of regional press in Tarnów and also to present the situation of local cinemas and theaters. The next part is the analysis of issues related to cinema, theater or other cultural events. It is necessary to look here from the point of view of the reader who, based on newspaper articles, shapes his opinion regarding the interest in culture developing in Tarnów. The last part is an attempt to summarize the press influence to the development of cultural events in the city.
PL
Wartość poznawcza prasy regionalnej pozostaje na wysokim poziomie dzięki relacjonowaniu i komentowaniu spraw bliskich danemu społeczeństwu. Artykuł jest próbą rekonstrukcji życia kulturalnego mieszkańców Tarnowa. Perspektywa ta została sformułowana na podstawie oceny aktywności społeczeństwa podczas wydarzeń kulturalnych. Kluczem do wyjaśnienia tego zjawiska stały się materiały z Archiwum Państwowego w Krakowie, oddział w Tarnowie, a także dostępne w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Najwięcej cennych informacji udało się pozyskać z „Naszego Głosu”, „Głosu Ziemi Tarnowskiej” i z tygodnika „Nowiny-Smok”. Praca składa się z trzech części. Pierwsza ma na celu zarysowanie historii prasy regionalnej Tarnowa a także przedstawienie sytuacji tamtejszych kin i teatrów. Kolejna cześć to analiza zagadnień związanych z kinem, teatrem czy innymi wydarzeniami kulturalnymi. Należy spojrzeć tutaj z punktu widzenia czytelnika, który na podstawie artykułów prasowych kształtuje swoje zdanie dotyczące rozwijającego się w Tarnowie zainteresowania kulturą. Ostatnia cześć staje się próbą podsumowania wpływu prasy na rozwój wydarzeń kulturalnych miasta.
Year
Volume
20
Pages
119-136
Physical description
Dates
published
2019-06-18
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2080-8313_20_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.