PL EN


2018 | 20 | 189-193
Article title

Maria Huelle – pierwsza studentka na Politechnice Lwowskiej

Content
Title variants
EN
Maria Huelle, the first women at the Lviv Polytechnic
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In Polish literature on the history of education, there are just few sources on the basis of which we can fully recreate the circumstances in which women started studying at technical universities. Sources located outside of Poland make it even more difficult to fully elaborate this issue. In the following article the author describes the figure and history of Maria Huelle, one of the first women at the Lviv Polytechnic. She was one of the first students and assistants in the history of this university.
PL
W polskiej literaturze przedmiotu dotyczącej historii oświaty niewiele jest źródeł, na podstawie których w pełni możemy odtworzyć okoliczności, w jakich kobiety zaczęły studiować na uczelniach technicznych. Źródła znajdujące się poza granicami Polski dodatkowo utrudniają kompletne opracowanie tego zagadnienia. W poniższym artykule autorka przybliża postać oraz biografię Marii Huelle jednej z pierwszych kobiet na Politechnice Lwowskiej. Wpisała się ona w historię tej uczelni jako jedna z pierwszych studentek i asystentek.
Year
Volume
20
Pages
189-193
Physical description
Dates
published
2019-06-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2080-8313_20_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.