PL EN


2016 | 13 | 79-94
Article title

The costs of resource-led development. An analysis of the economic impact of the oil extraction boom in Colombia

Authors
Content
Title variants
PL
Koszty rozwoju opartego na surowcach naturalnych. Analiza gospodarczych konsekwencji boomu w wydobyciu ropy naftowej w Kolumbii
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Państwa bogate w zasoby ropy naftowej często muszą się mierzyć z negatywnymi dla ich wydajności gospodarczej konsekwencjami rozwoju opartego na surowcach naturalnych. Jednym z powodów jest fakt, że zwiększenie poziomu wydobycia w danym kraju często prowadzi do różnorakich zmian w jego polityce publicznej i zarządzaniu przychodami. Kolumbia to kraj, który spektakularnie zwiększył produkcję ropy o prawie 500 tysięcy baryłek dziennie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Było to głównie efektem polityki silnie zorientowanej na przyciąganie inwestycji do sektora naftowego. Kraj jest obecnie czwartym co do wielkości producentem ropy w Ameryce Łacińskiej, odnotowując blisko dziesięć razy większe wartości eksportu niż pod koniec XX w. Gospodarcze skutki boomu naftowego są już widoczne, co stwarza wiele nowych wyzwań dla rządu. Konieczne jest szczególnie zapewnienie Kolumbii zrównoważonego rozwoju i ograniczenie wpływu spadających światowych cen ropy naftowej. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań na temat wpływu rozwoju sektora ropy na gospodarkę kolumbijską w XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji.
EN
Oil-rich countries often face negative consequences of natural resources-led development on their overall economic performance. One of the reasons is that a country’s rising extraction rates frequently lead to various changes in its public policy and revenue management. Colombia has spectacularly increased its oil production by almost 500,000 barrels per day (bpd) in ten years, which was the effect principally of the implementation of strongly market-oriented petroleum policies in 2003. It is now the fourth largest crude producer in Latin America, registering nearly ten times more export sales than at the end of the 20th century. The economic effects of the oil-boom are already visible, which has created many new challenges the government must face in order to ensure sustainable development in the country, and to be able to mitigate the impact of the recently dropping world oil prices. The purpose of the article is to present the latest findings on the impact of the oil sector development on the Colombian economy in the 21st century, focusing especially on the current situation.
Year
Issue
13
Pages
79-94
Physical description
Dates
published
2017-04-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_13_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.