PL EN


2016 | 15 | 234-244
Article title

Foreign direct investment and economic growth in Albania: a co-integration analysis

Content
Title variants
PL
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i wzrost gospodarczy w Albanii: analiza kointegracji
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Analizy teoretyczne postulują pozytywny wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na Produkt Krajowy Brutto (PKB) kraju przyjmującego poprzez transfer technologii, rozwój kapitału ludzkiego, itd. Niniejsze opracowanie bada rzeczywiste efekty BIZ na wzrost gospodarczy w Albanii, gdzie BIZ stanowiły jeden z priorytetów i fundamentów polityki gospodarczej po 1990 r. Wykorzystano podejście kointegracyjne do przeanalizowania danych kwartalnych z lat 1991–2012. Dane pochodzą z Banku Albanii. Wykazano istotny związek długookresowy między dynamiką PKB i wskaźnikiem BIZ do PKB. Udowodniono, że przyrost BIZ w stosunku do PKB znacząco stymuluje wzrost gospodarczy w Albanii.
EN
Theoretical studies strongly support the positive effects of Foreign Direct Investment (FDI) in the Gross Domestic Product (GDP) of the host country through technology transfer, human capital formation, etc. This study aims to examine the real effects of FDI in the economic growth of Albania, since FDI was one of the first pillars of the economy that the government gave priority to after 1990. This relationship was investigated by using the Co-Integration approach for the quarterly data from 1991 to 2012. The time series data are taken from the Bank of Albania. As expected, the empirical findings of this study reveal the existence of a long run relationship of GDP growth and FDI to GDP ratio. Being strongly correlated to each other, FDI to GDP ratio shows its significant contribution to Albanian economic growth.
Year
Issue
15
Pages
234-244
Physical description
Dates
published
2017-04-12
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_15_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.