PL EN


2016 | 15 | 278-298
Article title

A Performance Ranking of LGUs in Macedonia

Content
Title variants
PL
Ranking wydajności działania jednostek samorządowych w Macedonii
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Zagadnienie wydajności działania jednostek samorządowych w ramach sektora publicznego ostatnio cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ samorządom powierza się coraz więcej zadań, wprowadzając jednocześnie ograniczenia budżetowe. Zarządzanie pieniędzmi podatników na tym poziomie staje się zatem coraz większym wyzwaniem. Z kolei coraz bardziej świadome społeczeństwo wywiera na samorządowcach presję, domagając się od nich większej odpowiedzialności i transparentności działań.Celem niniejszego opracowania jest ułatwienie – za pomocą przeanalizowania i znormalizowania wybranych wskaźników finansowych na poziomie lokalnym – władzom samorządowym stworzenia rankingu najbardziej i najmniej efektywnych jednostek samorządowych w Macedonii. Ustanowienie łatwo porównywalnego wskaźnika pozwoli na identyfikację sposobu wydatkowania środków oraz ustalenie, jakie dobre praktyki stosowane są w najbardziej wydajnych jednostkach. Czynnikiem ograniczającym możliwości badania okazała się słaba dostępność danych.Autorka ma nadzieję, że niniejsze opracowanie przyczyni się do zwiększenia zainteresowania opisywanym zagadnieniem badaczy z regionu bałkańskiego, którzy nie poświęcają mu wystarczajaco dużo uwagi. 
EN
Local government performance within public sector performance is coming back because local government is faced with the problem of increased responsibilities under tighter budgets. Therefore, the issues of managing taxpayers’ money more efficiently and effectively still remain a challenge for local government decision makers. In addition, increased social inclusion has created a need for increased accountability and transparency towards local government managers.This paper aims to facilitate decision makers as well as local government officials to offer a ranking system of local government units (LGUs/municipalities) in Macedonia by analyzing and normalizing some of the main financial indicators that make up the final annual accounts of all LGUs in Macedonia. The output of this work is a local government index showing the best and worst performing municipalities in the country. The provision of one aspect of LG government performance allows all local government stakeholders to have an overview of the budget spent as well as identify some best practices by comparatively identifying the practices of the best performing LGUs. However, the data availability has narrowed the scope of this performance ranking.We hope that this study will contribute modestly to the existing literature of the performance in the public sector and specifically in that of the local government sector. There is an increasing interest in studies related to public sector performance. However, this interest has been very little in Balkan Countries.
Year
Issue
15
Pages
278-298
Physical description
Dates
published
2017-04-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_15_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.