PL EN


2016 | 16 | 367-387
Article title

An Assessment of Islamic Banking in Bosnia and Herzegovina – a comparative analysis using the CAMELS approach

Content
Title variants
PL
Ocena bankowości islamskiej w Bośni i Hercegowinie – analiza porównawcza z użyciem podejścia CAMELS
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono analizę bankowości islamskiej w Bośni i Hercegowinie. Wprawdzie aż prawie połowa ludności bośniackiej jest pochodzenia islamskiego, to tylko jeden bank funkcjonujący w tym kraju oparł swoją działalność wyłącznie na Szariacie. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej sytuacji finansowej tego banku i sektora bankowego zarówno w Bośni, jak i w regionie Bałkanów Zachodnich. Wybrano metodę analizy opartą o system CAMELS, który bada instytucję, biorąc pod uwagę jej najistotniejsze elementy: jakość kapitału, jakość aktywów, zarządzanie w odniesieniu do pracowników, zyskowność, płynność oraz wrażliwość na ryzyko.
EN
This paper examines the phenomenon of Islamic banking in Bosnia and Herzegovina. Although almost half of the Bosnian population is recognized as Islamic, there is only one bank purely based on Sharia operating in this country. The aim of the article is to conduct a comparative analysis of the financial standing of this bank and the banking sector in this country and region. The chosen method of analysis is CAMELS, which examines an institution by taking into consideration its most crucial elements: capital, assets, management, earnings, liquidity and sensitivity to risk.
Year
Issue
16
Pages
367-387
Physical description
Dates
published
2017-04-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_16_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.