PL EN


2017 | 17 |
Article title

Czy globalizacja wspiera korupcję?

Content
Title variants
EN
Does globalization support corruption?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Corruption has been present in societies since ancient times. Economic development and the evolution of culture did not result in elimination of corruption. Therefore, you should ask the question: does globalization promote corruption? The article presents a literature review that points to an ambiguous answer to this question. Statistical analysis of selected macroeconomic values are compared to the Corruption Perceptions Index. The results indicated that, for developing countries, increasing economic growth was associated with a decrease in corruption, but it is not eliminated. It must be concluded that there is a level of corruption that is accepted by governments and society.
PL
Korupcja jest obecna w społeczeństwach od czasów starożytnych. Rozwój gospodarczy i ewoluowanie kultur nie wyparły jej. Należy zatem zadać pytanie: czy globalizacja wspiera korupcję? W artykule zaprezentowano przegląd literatury, który wskazuje na niejednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Przeprowadzono analizę statystyczną wybranych wielkości makroekonomicznych w porównaniu do Indeksu Percepcji Korupcji. Wyniki wskazały, że w przypadku państw rozwijających się wzrost rozwoju gospodarczego wiązał się ze zmniejszeniem skorumpowania, jednak go nie wyeliminował. Należy wnioskować, że istnieje poziom korupcji akceptowany przez rząd i społeczeństwo.
Year
Issue
17
Physical description
Dates
published
2017-05-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_17_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.