PL EN


2017 | 17 |
Article title

Znaczenie credit ratingu kraju emitującego skarbowe papiery wartościowe w procesie zarządzania długiem publicznym

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the credit rating of a country which issues treasury securities in the process of public debt management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the process of credit rating evaluation and its impact on the cost of managing public debt in reference to the country issuing treasury securities. Issuing these instruments allows constantly growing budget deficits to be underwritten. The credit rating of the issuing country has a strong influence on the cost of managing debt, as it becomes the main indicator of the bonds’ risk levels for potential investors. The first section describes the origins of the rating agencies and the history of establishing the modern rating system. The second section explains the role of ratings in the process of public debt management. The third section, using actual historical data from the EU member states, presents how ratings affect the relation of debt management costs to GDP.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie kwestii związanych z procesem nadawania ocen ratingowych i ich wpływem na poziom kosztów obsługi długu publicznego w odniesieniu do kraju jako głównego emitenta skarbowych papierów wartościowych. Emisja tych instrumentów pozwala na pokrycie stale wzrastającego niedoboru środków w postaci deficytu budżetowego. Na poziom kosztów obsługi długu duży wpływ ma ocena ratingowa danego kraju, która dla potencjalnych inwestorów jest głównym wyznacznikiem poziomu ryzyka związanego z zakupem skarbowych papierów wartościowych. W pierwszej części opisano genezę powstania agencji ratingowych. Część druga została poświęcona znaczeniu ocen ratingowych w procesie zarządzania długiem publicznym. Celem części trzeciej jest pokazanie, na przykładzie konkretnych danych historycznych dotyczących wybranych państw UE, jak rating przekłada się na relację między kosztami obsługi zadłużenia a PKB.
Year
Issue
17
Physical description
Dates
published
2017-05-24
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_17_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.