PL EN


2017 | 20 |
Article title

Międzynarodowa konkurencyjność litewskiej gospodarki a jej kapitał ludzki

Content
Title variants
EN
International competitiveness of Lithuania and human capital
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main goal of any economy is to have a strong competitive position, which is increasingly dependent on human capital. The purpose of this article is to present human capital as a factor that influences the international competitiveness of the Lithuanian economy in the years 2006–2016. To achieve this goal reports WEF were used. This article consists of three parts. The first one is devoted to theoretical aspects of international competitiveness and human capital. The second part examines changes in the competitive position of the Lithuanian economy in the period 2006–2016 based on the Global Competitiveness Index prepared by the WEF. Finally, the last part presents an analysis of Lithuania’s human capital in the years 2006–2016 and the problems that occur. From the analysis of international competitiveness and human capital, it can be concluded that human capital is an important determinant of the competitiveness of the Lithuanian economy. It is also worth noting that Lithuania has been ranked among the 50 most competitive economies in the world.
PL
Głównym celem każdej gospodarki jest osiągnięcie mocnej pozycji konkurencyjnej, a to w coraz większym stopniu zależy od kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie kapitału ludzkiego jako czynnika o istotnym wpływie na kształtowanie się międzynarodowej pozycji konkurencyjnej litewskiej gospodarki w latach 2006–2016. W artykule posłużono się danymi pochodzącymi z raportów WEF. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich została poświęcona teoretycznym aspektom konkurencyjności międzynarodowej oraz kapitału ludzkiego. W drugiej części zbadano zmiany pozycji konkurencyjnej gospodarki litewskiej w latach 2006–2016 na podstawie Indeksu Globalnej Konkurencyjności. W części końcowej przeanalizowano kapitał ludzki Litwy w latach 2006–2016 oraz wskazano, na podstawie raportów WEF, obszary problemowe dotyczące jego jakości. Z przeprowadzonej analizy można wywnioskować, że kapitał ludzki jest istotnym elementem konkurencyjności litewskiej gospodarki, o czym świadczy pozycja Litwy w rankingach WEF zarówno pod względem konkurencyjności, jak i jakości kapitału ludzkiego.
Year
Issue
20
Physical description
Dates
published
2018-02-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_20_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.