PL EN


2018 | 21 | 5-19
Article title

Rozwój regionalny Litwy w warunkach integracji gospodarczej

Authors
Content
Title variants
EN
Regional Development of Lithuania Under Conditions of Economic Integration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This study analyses regional development of Lithuania in terms of economic integration. The aim of the study is the analysis of individual regions of Lithuania in order to show a level of their development and the indication of inner regional differentiation of the country. To achieve that the method of descriptive statistics was used. A number of indicators were analyzed, such as GDP, investments and pollution emissions. After the accession to the European Union, Lithuania, as a full-fledged member of the grouping, obtained auxiliary measures to realize the development projects. Gross domestic product is one of the main indicators which are used to estimate the state of the economy of the country. Analysis of the influence of each regions’ GDP on the overall GDP of the country showed that the largest participation occurs in the districts of Vilnius, Kaunas and Klaipeda. Moreover, analysis of the GDP per capita showed an increasing trend in all the regions. It is seen, from the analysis conducted of the process of regional development, that after Lithuanian’s accession to European Union, the greater part of the indicators changed in a positive way, also because of the unions’ funds.
PL
W artykule została podjęta tematyka rozwoju regionalnego Litwy w warunkach integracji gospodarczej, a jego celem jest analiza poszczególnych regionów Litwy pod kątem ich rozwoju i wskazanie na wewnętrzne regionalne zróżnicowanie kraju. Do przeanalizowania wymienionych czynników wykorzystano metodę statystyki opisowej. Poddano analizie szereg wskaźników; są to m.in. PKB, stopa 19 bezrobocia, stopa zatrudnienia. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Litwa, jako pełnoprawny członek ugrupowania, uzyskuje środki pomocnicze w celu realizacji projektów rozwojowych. Produkt krajowy brutto jest jednym z głównych wskaźników służących ocenie stanu gospodarki kraju. Analiza udziału PKB regionów w PKB kraju wykazała, że największy udział mają okręgi wileński, kowieński i kłajpedzki. Dodatkowo w przypadku PKB per capita analiza wykazała wzrostową tendencję we wszystkich regionach. Z przeprowadzonych analiz procesu rozwoju regionalnego wynika, że po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej większa część badanych wskaźników uległa pozytywnym zmianom, m.in. dzięki wykorzystaniu środków unijnych.
Year
Issue
21
Pages
5-19
Physical description
Dates
published
2018-05-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_21_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.