PL EN


2018 | 22 | 32-43
Article title

Polsko-rosyjska wymiana handlowa a sankcje ekonomiczne i embargo

Content
Title variants
EN
Polish-Russian Foreign Trade in the Conditions of Economic Sanctions and Embargo
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of the article was to define the influence of 2014 economic sanctions against Russia and the Russian embargo on trade between Poland and Russia. The subject of the research presented in the article was trade between Poland and Russia in 2013–2016, with particular emphasis on the period of validity of sanctions and embargo. In the analysis author used statistical data from Statistics Poland, Rosstat and the Analitical Center of Customs Administration (Warsaw, Poland). The research concerned the value of trade and the commodity structure of Polish – Russian trade. Research showed significant decrease of value and changes in the commodity structure of trade between Poland and Russia in analysed period. Decrease of value concerns both goods under sanctions and natural resources. In case of some groups of goods there was a rise of import value from Russia. But, because of another problems in Russian economy (e.g. decrease of oil international prices), it is hard to clearly define the influence of sanctions and embargo on Polish – Russian trade.
PL
Opracowanie miało na celu określenie wpływu sankcji nałożonych na Rosję w 2014 r. oraz embarga Rosji na wymianę handlową między Polską a Rosją. Przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule była wymiana handlowa między Polską a Rosją w latach 2013–2016, ze szczególnym uwzględnieniem okresu obowiązywania sankcji i embarga. W analizie wykorzystano dane statystyczne GUS, Rosstat oraz Centrum Analitycznego Administracji Celnej Izby Celnej w Warszawie. Badania dotyczyły wartości obrotów i struktury towarowej polsko-rosyjskiej wymiany handlowej. Analizy wykazały znaczący spadek obrotów handlowych między Polską a Rosją w analizowanym okresie oraz zmiany w strukturze towarowej. Spadek wartości obrotów dotyczył towarów objętych sankcjami i embargiem, ale też surowców naturalnych. W przypadku niektórych sekcji nastąpił wzrost wartości towarów importowanych z Rosji. Jednak ze względu na inne problemy rosyjskiej gospodarki, wynikające m.in. ze spadku ceny ropy naftowej, trudno jednoznacznie określić wpływ samych sankcji i embarga na polsko-rosyjską wymianę handlową.
Keywords
Year
Issue
22
Pages
32-43
Physical description
Dates
published
2018-09-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_22_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.