PL EN


2018 | 24 | 148-158
Article title

Konkurencyjność i innowacyjność regionów Unii Europejskiej – analiza porównawcza

Authors
Content
Title variants
EN
The competitiveness and innovation of European Union regions – a comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Competitiveness is a very broad concept. Some scientists define it with the emphasis on economic efficiency, others on innovativeness, and there are also those who will characterize its conceptual character from the environment in which it can appear on the market. Competitiveness can be captured both on a micro scale – in relation to individual enterprises or industries, as well as on a macro scale – in relation to entire countries. Often, one of the basic factors of a country’s economic development is its level of competitiveness. The RCI Index (Regional Competitiveness Index) is the main indicator measuring the level of competitiveness European Union countries and regions. On its basis, we can draw some conclusions about their development. The aim of the paper is to answer the question of what the level of competitiveness of individual regions of the European Union is and how much innovation in the European Union Member States affects their level of competitiveness. An attempt will be made to assess the level of development of the Member States on the basis of the analysed data.
PL
Konkurencyjność to bardzo szerokie pojęcie. Jedni naukowcy wiążą silnie jej definicję z efektywnością ekonomiczną, inni z innowacyjnością, a są również tacy, którzy jej charakter pojęciowy będą uzależniać od otoczenia, w jakim może ona występować na rynku. Konkurencyjność można ująć zarówno w skali mikro(w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw czy branż), jak i w skali makro (w tym przypadku będzie się ona odnosić do całych państw). Poziom konkurencyjności jest często uznawany za jeden z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego państw (Żbikowski, s. 38 ). Głównym wskaźnikiem mierzącym poziom konkurencyjności regionów i krajów Unii Europejskiej jest indeks RCI (Regional Competitiveness Index). Na jego podstawie możemy wyciągnąć pewne wnioski dotyczące ich rozwoju. Celem niniejszych rozważań jest udzielenie odpowiedzi na pytania o to, jaki jest poziom konkurencyjności poszczególnych regionów Unii Europejskiej oraz w jakim stopniu innowacyjność państw członkowskich Unii Europejskiej wpływa na poziom ich konkurencyjności. W artykule podjęto również próbę ocenienia poziomu rozwoju państw członkowskich na podstawia analizowanych danych.
Year
Issue
24
Pages
148-158
Physical description
Dates
published
2019-03-25
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_24_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.