PL EN


2016 | 5 | 111-120
Article title

Żona magika wobec francuskiej kolonizacji Algierii. Powieść historyczna w ujęciu Briana Moore’a

Content
Title variants
EN
"The Magician’s Wife" in view of the colonisation of Algeria. A historical novel according to Brian Moore
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses the last work by Brian Moore, entitled The Magician’s Wife (English edition: 1997, Polish edition: 2000) as a historical novel. The Belfast-born writer who became a Canadian citizen and died in the US, had an ‘Algerian episode’ in his life. In his last years, most plausibly inspired by the historical source entitled Confidences d’un prestidigitateur and authored by Robert Houdin, Moore created an unofficial version of events which were supposed to have contributed to the final conquest of Algeria by the French. The visit that the recognised French illusionist paid to Algeria was connected with a political mission he’d been assigned. His magic tricks were to convince the local leaders that the French possessed the power that would make them victorious. The essence of Moore’s design was to present these actions from the magician’s wife’s point of view, who – as opposed to her prototype – is something more than just a passive witness.
PL
Artykuł omawia ostatni utwór Briana Moore’a pt. Żona magika (wyd. anglojęz. 1997, wyd. pol. 2000) jako powieść historyczną. Pochodzący z Belfastu pisarz, który otrzymał obywatelstwo kanadyjskie, a zmarł w USA, miał w swej młodości epizod „algierski”. Pod koniec życia, zainspirowany najprawdopodobniej źródłem historycznym pt. Confidences d’un prestidigitateur Roberta Houdina, Moore stworzył w swej powieści nieoficjalną wizję wydarzeń, które miały doprowadzić do ostatecznego opanowania Algierii przez Francję. Pobyt słynnego francuskiego iluzjonisty w Algierii związany był z powierzoną mu misją polityczną. Jego sztuczki miały wzbudzić przekonanie wśród lokalnych przywódców, że Francuzi dysponują mocą, która przyczyni się do ich zwycięstwa. Istotą zamysłu Moore’a było ukazanie tych działań z perspektywy żony magika, która w odróżnieniu od swojego pierwowzoru nie jest tylko bierną obserwatorką.
Year
Issue
5
Pages
111-120
Physical description
Dates
published
2017-04-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2299-7458_05_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.