PL EN


2017 | 6 | 207-223
Article title

Śladami „skradzionego” mózgu. Fantastyczne fabuły w romanetach Jakuba Arbesa

Content
Title variants
EN
In Search of the “Stolen” Brain. Fantastic Storylines in Jakub Arbes’s Romanetos
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is concerned with the generic specifics of the romaneto, a literary mode established by Czech writer Jakub Arbes, taking as its vantage point the way in which fantastic storylines operate within it. Arbes’s romanettos can be characterized by the interplay of gothic writing and science fiction. The study focuses on his most wellknown romanetto Newton’s Brain (Newtonův mozek). The analysis aims at a comparative investigation of the stolen brain motif related to the popular story of Einstein’s stolen brain and its literary repercussions.
PL
Artykuł dotyczy wyznaczników romaneto – gatunku literackiego zapoczątkowanego przez czeskiego pisarza Jakuba Arbesa – przyjmując za punkt wyjścia sposób, w jaki rozwijają się w nim fantastyczne fabuły. Romaneta Arbesa charakteryzuje wzajemne oddziaływanie powieści gotyckiej i science fiction. Artykuł koncentruje się na najbardziej znanym romaneto Mózg Newtona (Newtonův mozek). Analiza skupia się na porównawczym rozpatrywaniu motywu ukradzionego mózgu w relacji do historii o ukradzionym mózgu Ensteina i jej literackich reperkusjach.
Year
Issue
6
Pages
207-223
Physical description
Dates
published
2018-08-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2299-7458_06_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.