PL EN


2017 | 6 | 309-316
Article title

Nie tylko cierpienie. O Próbie bólu Wojciecha Kudyby (rec. W. Kudyba, Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny, Warszawa 2016)

Content
Title variants
EN
Not Only Suffering. On A Trial of Pain by Wojciech Kudyba
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to discuss and review the book by Wojciech Kudyba, entitled A Trial of Pain. On poems by Joanna Pollakówna (Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny), a dissertation devoted to one of the most prominent female poets of the second half of the 20th century. Having found numerous interpretative intuitions that I share with the author and drawing attention to the fact that he has opened new and interesting perspectives (the themes of spirituality, the concept of clearance), I dispute with Kudyba, above all, over the purposefulness of focusing on the issue of suffering. What I also disagree with is the bipartition of his work that underlines the differences between individual poems of Pollakówna. This idea distorts the tendency to reconcile opposing opinions and find “the wobbly balance”.
PL
Artykuł stanowi omówienie i recenzję książki Wojciecha Kudyby Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny – rozprawy poświęconej jednej z najwybitniejszych poetek drugiej połowy XX wieku. Dostrzegając wiele wspólnych z autorem intuicji interpretacyjnych i zwracając uwagę na otwarcie przez niego nowych, ciekawych perspektyw (tematy duchowości, kategoria prześwitu), polemizuję przede wszystkim z celowością koncentracji na zagadnieniu cierpienia. Nie zgadzam się również z dwudzielnością pracy Kudyby – uwyraźniającą różnice między poszczególnymi wierszami Pollakówny. Pomysł taki przekłamuje ważną w twórczości poetki tendencję do godzenia przeciwstawnych stanowisk, odnajdowania „równowagi chybotliwej”.
Year
Issue
6
Pages
309-316
Physical description
Dates
published
2018-08-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2299-7458_06_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.