PL EN


2017 | 6 |
Article title

Regularny układ przestrzenny miasta latynoamerykańskiego – historia i rozwój

Content
Title variants
EN
Regular spatial layout of the Latin American city – history and development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the spatial organisation of Latin American cities that were founded by the Spaniards during the colonial period (from the 16th to the beginning of the 19th century). The colonial city plan – the “chessboard” proved to be so long-lasting that the modern development of these centres continues to be dominated by regular urban structure, which does not always correspond to the needs of the dynamic growth of these cities and the need for reconstruction of communications systems. At the same time, new phenomena and global processes in the sphere of economy and society lead to changes in spatial structure and intensify socio-spatial fragmentation.
PL
Tematyka artykułu dotyczy układów przestrzennych miast w Ameryce Łacińskiej założonych przez Hiszpanów w okresie kolonialnym (od XVI do początków XIX w.). Plan szachownicowy, na którym zakładano miasta kolonialne, okazał się na tyle trwały, że współczesny rozwój tych ośrodków jest w dalszym ciągu zdominowany przez regularne układy urbanistyczne. Nie zawsze jednak odpowiadają one potrzebom wynikającym z dynamicznego wzrostu tych miast i rozwoju układów komunikacyjnych. Jednocześnie nowe zjawiska i procesy globalne w sferze gospodarczej i społecznej prowadzą do zmian struktury przestrzennej i nasilają fragmentację społeczno-przestrzenną.
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2018-03-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2300-0562_06_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.