PL EN


2017 | 6 |
Article title

De facto states and their socio-economic structures in the post-Soviet space after the annexation of Crimea

Content
Title variants
EN
De facto states and their socio-economic structures in the post-Soviet space after the annexation of Crimea
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is focused on the economic problems of de facto states in the post-Soviet space after Russia's annexation of Crimea in 2014, creation of the Eurasian Economic Union in 2015 and the signing of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the EU and Georgia and Moldova with effect from 2016. It analyzes long-term economic strategies of Transnistria, Nagorno-Artsakh, South Ossetia-Alania and Abkhazia in the context of such changes. On the basis of statistical  analyzes their economic problems, which are closely connected with developments in Russia and its geopolitical interests.
PL
  Artykuł koncentruje się na problemach ekonomicznych państw de facto w przestrzeni postsowieckiej po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r., utworzeniu Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w 2015 r. oraz podpisaniu pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu między UE a Gruzją i Mołdawią wchodzącej w życie od 2016 r. Poddaje analizie długoterminowe strategie gospodarcze Naddniestrza, Górskiego Arcachu, Południowej Osetii-Alanii i Abchazji w kontekście tych zmian. Bazując na danych statystycznych i innych informacjach poddaje analizie ich problemy gospodarcze, które są ściśle związane z rozwojem sytuacji w Rosji i jej geopolitycznymi interesami.  
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2018-03-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2300-0562_06_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.