PL EN


2018 | 7 | 283-292
Article title

Heritage of borderland and population development trends in the cross-border area of Albania-Montenegro

Authors
Content
Title variants
PL
Dziedzictwo pogranicza i tendencje rozwoju ludnościowego na obszarze przygranicznym między Albanią a Czarnogórą
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono wybrane kwestie dotyczące stosunków transgranicznych między Albanią a Czarnogórą, takie jak rozwój populacji i związane z tym problemy społeczne na badanym obszarze w ujęciu przestrzennym. Szczególną uwagę skoncentrowano na zagadnieniu specyfiki ludnościowej miast Szkodra i Malësia e Madhe w części obszaru przygranicznego Albanii oraz miast Kraji, Ulcinj, Plava, Gucia i Tuzi na obszarze przygranicznym Czarnogóry. Wzięto pod uwagę m.in. liczebność ludności w ujęciu dynamicznym, cechy społeczno-kulturowe oraz czynniki, które wpłynęły na ich ewolucję. Wskazano ponadto na tendencje rozwojowe i problemy społeczne z uwzględnieniem kwestii dziedzictwa po obu stronach badanej granicy.
EN
In this paper, we are trying to analyze some of the most important issues, which are clearly evident in the cross-border relations between Albania and Montenegro, such as population developments and related social themes in this particular sociogeographical cross-border space. The object of our research is particularly focused on such issues concerning the general overview of the cross-border population of Shkodra and Malësia e Madhe Municipalities in the part of the cross-border area of Albania and the population of Kraja, Ulcinj, Plava, Gucia and Tuzi in the cross-border area of Montenegro, the number of population, the transformations expressed in different periods, their features and characteristics, their reasons and factors that have influenced on their evolution during these periods of population development, their future tendency, themes and social problems accompanying their progress on both sides of the border, etc.
Year
Volume
7
Pages
283-292
Physical description
Dates
published
2019-06-11
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2300-0562_07_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.