PL EN


2017 | 2 | 14 | 67-78
Article title

Ethical aspects of communication with clients in phone banking

Authors
Content
Title variants
PL
Etyczne aspekty komunikacji z klientem w bankowości telefonicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W obecnych czasach rozwój technologii umożliwia komunikację za pośrednictwem nowych kanałów. Internet oraz telefony komórkowe stały się głównym sposobem komunikacji. Banki i inne instytucje finansowe wykorzystują nowe formy komunikacji w celu utrzymania stałej relacji z klientami. Większość z tych form wspiera nie tylko działalność banków, ale także ułatwia klientom korzystanie z produktów i usług. Jedną z najbardziej popularnych form komunikacji z klientami stały się rozmowy telefoniczne. Jednocześnie obserwuje się rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, która wyznacza etyczne zasady w biznesie. Niniejsza praca odnosi się do zagadnień konsumenckich. Omawia się etyczne aspekty, takie jak relacje z klientami, uczciwa i przejrzysta polityki marketingowa, edukacja rynku, rzetelna informacja na temat produktów i usług oraz ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Głównym celem pracy jest analiza czy bankowość telefoniczna jest postrzegana, jako etyczny sposób komunikacji z klientami. Artykuł analizuje etyczne aspekty bankowości telefonicznej, a także prezentuje wyniki empiryczne na podstawie badań przeprowadzonych wśród klientów.
EN
The current state of development of technology allows communication through more and more new channels. The internet and mobile phones have become the main way to communicate. Banks and other financial institutions use these new forms of communication to maintain a constant relation with their clients. Most of these new forms not only support the activity of banks, but also facilitate use of the bank’s products and services by the client. One of the most popular forms of communication with clients is by phone. At the same time, the developments in the concept of corporate social responsibility are observed and determine ethical rules for business. The rules examined in this paper relate to consumer issues, and the paper discusses some ethical aspects, such as relations with clients, fair and transparent marketing policy, market education, reliable information about the products and services and their impact on the health and safety of the customers. The aim of this study is to examine whether phone banking is perceived by clients as an ethical method of communication. The paper analyzes the ethical aspects of phone banking and also presents empirical findings on the basis of research conducted among the clients.
Year
Volume
2
Issue
14
Pages
67-78
Physical description
Dates
published
2017-09-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2391-6478_2_14_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.