PL EN


2017 | 3 | 15 | 41-52
Article title

Wiedza studentów na temat produktów finansowych i źródła jej pochodzenia

Content
Title variants
EN
Students’ Knowledge on Financial Products and Its Sources
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to assess the students’ knowledge on financial products, they use or they are going to use, taking into account this knowledge sources. The analysis was based on the research carried out on the sample group of students of selected seven universities in Lublin. The method used were simple statistical measures as collected data disabled usage of the regression model.
PL
Celem niniejszego artykuły jest ocena wiedzy posiadanej przez studentów w zakresie produktów finansowych, z których korzystają lub planują korzystać uwzględniając źródła pochodzenia tej wiedzy. Analizę przeprowadzono w oparciu o badania na grupie studentów siedmiu uczelni Lublina (pięciu publicznych i dwóch prywatnych) zrealizowane w formie ankiety. W tym celu wykorzystano podstawowe wskaźniki statystyczne takie jak: częstość, średnia, odchylenie standardowe ponieważ zestaw zebranych danych nie pozwolił na obliczenie korelacji pomiędzy oceną wiedzy o produktach a źródłami tej wiedzy co wykluczyło budowę modelu regresji.
Year
Volume
3
Issue
15
Pages
41-52
Physical description
Dates
published
2017-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2391-6478_3_15_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.