PL EN


2017 | 3 | 15 | 65-79
Article title

The Problems of Consumerʼs Protection in the Financial Market in Ukraine: Empirical Research

Content
Title variants
PL
Problemy ochrony praw konsumentów w sektorze usług finansowych Ukrainy: badanie empiryczne
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu było przedstawienie ochrony konsumentów na rynku usług finansowych na Ukrainie. W toku badań empirycznych, na podstawie informacji pozyskanych z kwestionariusza ankietowego, wypełnionego przez 1500 respondentów ustalono zakres działań podejmowanych przez niezadowolonych, z jakości usług finansowych konsumentów a także opisano charakter naruszeń ich praw. Ponadto, szczególną uwagę skupiono na identyfikacji poziomu wiedzy finansowej i poszukiwaniu skutecznych mechanizmów ochrony praw konsumentów. Z przeprowadzonych badań wynika, że uzasadniona jest konieczność opracowania i przyjęcia Narodowej Strategii ochrony praw konsumentów usług finansowych oraz zwiększenie wiedzy finansowej ludności.
EN
The article presents the results of empirical research of rights protection of consumer of financial services in Ukraine. It revealed the scope and nature of the violations of the rights of financial services consumers, and the actions of the respondents for the protection of their rights. Special attention is focused on identifying the level of financial literacy of people and finding effective tools of consumer rights protection. The need for the development and adoption of the National Strategy for rights protection of consumers of financial services market and increasing of financial literacy were proved.
Year
Volume
3
Issue
15
Pages
65-79
Physical description
Dates
published
2017-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2391-6478_3_15_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.