PL EN


2016 | 3 | 2 | 215-232
Article title

Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: kulminacja obchodów 70-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ

Content
Title variants
EN
Social Pedagogy at the University of Lodz: Past – Present – Future: Culmination of the Celebrations of the 70th Anniversary of the Department of Social Pedagogy of the University of Lodz
FR
Pédagogie Sociale à l’Université de Lodz : le passé – le présent – le futur : la clôture des célébrations du 70 anniversaire de la Chaire de Pédagogie Sociale à l’Université de Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
FR
-
EN
The paper is an account of the events ending the jubilee year of the University of Lodz and the Department of Social Pedagogy, entitled Social Pedagogy at the University of Lodz: Past – Present – Future, which included two parts: a panel discussion around the issues contained in the book by J.-M. Barbier Vocabulaire d’analyse des activités. Penser les conceptualisations (Lexicon of the activity analysis. Conceptualizations of customary terms) and an exhibition devoted to the history of social pedagogy at the University of Lodz. The event was also a celebration of the centenary of the birth of Professor Irena Lepalczyk occurring on 1 October 2016. The discussion focused on key terms for the author’s own concept of activity analysis, presented in the Lexicon. The emphasized elements included the proposal of unobvious meanings as well as the original structure of the book.
PL
Tekst stanowi relację z wydarzenia kończącego rok jubileuszowy Uniwersytetu Łódzkiego jak i Katedry Pedagogiki Społecznej, zatytułowanego Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, które objęło dwie części: dyskusję panelową wokół problematyki zawartej w książce J.-M. Barbiera Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć oraz wystawę poświęconą dziejom pedagogiki społecznej w UŁ. Wydarzenie było również uczczeniem setnej rocznicy urodzin profesor Ireny Lepalczyk przypadającej 1 października 2016 r. Dyskusja dotyczyła pojęć kluczowych dla autorskiej koncepcji analizy aktywności, zaprezentowanej w Leksykonie. Podkreślano przy tym zarówno propozycję znaczeń nieoczywistych zaproponowanych przez J.-M. Barbiera, jak i oryginalną strukturę książki. Zastanawiano się również m.in. nad uniwersalnością koncepcji i samego Leksykonu.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
215-232
Physical description
Dates
published
2016-12-30
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_03_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.