PL EN


2017 | 4 | 1 | 256-269
Article title

Edukacyjne aspekty aktywności zawodowej na emeryturze w świetle dzienników Haliny Semenowicz – twórczyni i propagatorki pedagogiki Freineta w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Educational Aspects of Working Life in Retirement in the Light of Halina Semenowicz’s Diaries – Founder and Propagator of Freinet Education in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
An important aspect that sets the framework for seeking educational potential in a biography of man is the combination of the learning process with the everyday world of life of an individual. Halina Semenowicz, writing journals, included in tchem the description of everyday life she led being retired. In this text, I will focus on the area of professional activity which H. Semenowicz did not abandon after retirement. She continued the dissemination of the Celestine Freineta techniques in Poland. While emphasizing the importance of work as a crucial area in which the development of an adult takes place, I concentrated my attention on displaying the role of work in the life of Halina Semenowicz and these forms of daily activities that were associated with learning undertaken against the backgroud of professional activity.
PL
Ważną kwestią, która wyznacza ramy poszukiwania potencjału edukacyjnego w biografii człowieka jest połączenie procesu uczenia się z codziennym światem życia jednostki. Halina Semenowicz, pisząc dzienniki, zawarła w nich opis życia codziennego, jakie prowadziła, będąc na emeryturze. W prezentowanym tekście skupię się na obszarze aktywności zawodowej, której H. Semenowicz nie zaniechała po przejściu na emeryturę. Kontynuowała tym samym dzieło upowszechniania w Polsce technik Celestyna Freineta. Akcentując znaczenie pracy jako ważnego obszaru, w którym następuje rozwój człowieka dorosłego, uwaga została skoncentrowana na ukazaniu roli, jaką w życiu Haliny Semenowicz pełniła praca, oraz tych formach codziennej aktywności, które wiązały się z uczeniem się diarystki przebiegającym na tle podejmowanych przez nią aktywności zawodowych.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
256-269
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_04_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.