PL EN


2018 | 7 | 2 | 68-88
Article title

Intermedialne warsztaty twórcze "Przestrzenie Mixmedialne", czyli kształcenie wyobraźni z wyobraźnią

Content
Title variants
EN
Intermedia creative workshop "Mixmedia spaces", that is developing imagination through imagination
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents three experiments where metaphorical thinking, visualization and visual art expression were important elements. A characteristic feature of the first experiment was the use of thinking by means of analogy and metaphorical thinking with verbal and visual expressions. In the second experiment related to creative imagination, visual metaphor was dominant. The third experiment was an intermedia creative workshop, in which multimodal metaphors and playing with a specific plot were significant features. Combining physical, virtual and mental spaces as well as moving participants between mixed extended real and virtual spaces were also key factors. The intermedia creative workshop was organized by students of art education in two stages. In the first stage, they designed the workshop while in the second stage, the workshop was run among early-school-age children.
PL
W artykule przedstawiono trzy eksperymenty, w których ważne było myślenie metaforyczne, wizualizacja i ekspresja plastyczna. Charakterystyczną cechą pierwszego eksperymentu było wykorzystanie myślenia przez analogię i myślenia metaforycznego z ekspresją werbalną i wizualną, w drugim eksperymencie związanym z wyobraźnią twórczą dominowała metafora wizualna. W trzecim, mającym charakter intermedialnych warsztatów twórczych, znaczącymi elementami były metafory multimodalne i zabawa z konkretną fabułą. Ważnym czynnikiem było także łączenie przestrzeni fizycznej, wirtualnej i mentalnej, przemieszczanie się uczestników w mieszanej, rozszerzonej przestrzeni realnej i wirtualnej. Intermedialne warsztaty twórcze realizowane były przez studentów edukacji artystycznej w dwóch etapach. Na pierwszym studenci tworzyli projekty warsztatów, na drugim warsztat realizowano wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
68-88
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_07_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.