PL EN


2019 | 8 | 1 | 126-147
Article title

Looking for „Self” at the Intersection of „Master/master” Discourses

Authors
Content
Title variants
PL
Poszukiwanie „Siebie” w zderzeniu z dyskursami o „Mistrzu/mistrzu”
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Tekst jest próbą zmierzenia się z tematem konstruowania tożsamości współczesnego podmiotu, którego aktywność realizowana jest na przecięciu sfery „żywego” doświadczenia i opisu tegoż doświadczenia. Zasadniczym punktem odniesienia dla toczonych rozważań jest sfera relacji Mistrz/mistrz–uczeń, określana przez autora jako istnienie w „Mistrzowskim/mistrzowskim uniwersum”. Pojawiające się w artykule materiały z badań własnych nad auto/biografiami naukowymi (akademickimi), jak również inne auto/biograficzne zapisy dotyczące relacji Mistrz/mistrz–uczeń służą za podstawę do przygotowania jego warstwy opisowej, interpretacyjnej i analitycznej. Tworzone są one głównie w oparciu o antropologicznie zorientowaną analizę tekstu, a także osadzoną w polskim kontekście nauk o wychowaniu koncepcję „hermeneutyki podmiotu” Michela Foucaulta.  
EN
The article discusses the problem of constructing the identity of the modern subject that appears at the intersection of lived experience and the description of it. It is treated as instrumental, a sphere of Master/master–disciple relationship, framed by the author as “existing in a Master/master universe.” The results of the author’s own research on scientific (academic) auto/biographies, as well as other resources revealing different aspects of the Master/master–disciple relationship, serve as the main point of reference for creating the descriptive, interpretive, and analytical layers of the article. They are presented in a mode of anthropologically-oriented text analysis supported by-located in the context of Polish educational sciences-Michel Foucault’s concept of “the hermeneutics of the subject.”
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
126-147
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_08_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.