PL EN


2019 | 8 | 1 | 312-323
Article title

„Myśląc o transformacjach”: sympozjum naukowe (Łódź, 23.05.2019)

Content
Title variants
EN
„Thinking about Transformations”: A Scientific Symposium (Lodz, 23.05.2019)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the issue of thinking about transformations and is a synthesis of statements made during a symposium on this issue. The idea of this reflection is to search for intellectual tools (concepts) that allow us to grasp the complexity of transformation processes that constantly occur in human life.
PL
Artykuł dotyczy problematyki myślenia o transformacjach i stanowi syntezę wypowiedzi wygłoszonych podczas sympozjum poświęconego temu zagadnieniu. Ideą prezentowanego namysłu jest poszukiwanie narzędzi intelektualnych (konceptów) pozwalających na uchwycenie złożoności procesów transformacji zachodzących nieustannie w życiu człowieka.  
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
312-323
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_08_23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.