PL EN


2019 | 9 | 2 | 73-86
Article title

Młodzież w kryzysie – doświadczenie zaniedbania wśród adolescentek i adolescentów jako „zaniedbany” obszar teorii i badań

Content
Title variants
EN
Young People in Crisis – the Experience of Being Neglected Among Adolescents as a Neglected Area of Theory and Research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Experiencing violence from parents (being neglected is a form of violence as well) may contribute to a serious emotional crisis affecting positive development in adolescence and limiting the ability to cope with developmental tasks. Unfortunately, there are still doubts concerning a proper definition of neglect of young people. Available data indicate that neglect of teenagers should be distinguished from neglect of younger children because of differences in the needs of these age groups and, consequently, because of differences in parents’ behaviours which support their development and which are a threat to young people’s needs being met. Analysis of available literature reveals a gap in the knowledge about the occurrence of neglect of young people as well as its causes and consequences.
PL
Doświadczanie przemocy ze strony rodziców – także jednej z form przemocy, jaką jest zaniedbanie – przyczynić się może do poważnego kryzysu emocjonalnego, silnie obciążającego pozytywny rozwój w okresie dorastania i ograniczający możliwości radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi. Niestety nadal istnieją wątpliwości co do właściwego zdefiniowania zaniedbania młodzieży. Dostępne dane wskazują, że zaniedbanie nastolatków należy odróżnić od zaniedbania młodszych dzieci ze względu na różnice w potrzebach tych grup wiekowych, a co za tym idzie różnice w zachowaniach rodzicielskich wspierających rozwój oraz takich, które stanowią zagrożenie dla realizacji potrzeb młodych ludzi. Analiza dostępnej literatury świadczy o istnieniu luk w wiedzy na temat rozpowszechnienia zaniedbania wśród młodzieży oraz przyczyn i konsekwencji zaniedbania.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
73-86
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2450-4491_09_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.