PL EN


2016 | 29 | 1 | 23-29
Article title

Obszary metropolitalne w świetle podziału administracyjnego Polski

Content
Title variants
EN
Metropolitan areas in the light of the administrative division of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The basic thesis of the paper was that territorial organization of public administration should change in relation to the development of urbanization. Its high dynamics in recent years tends to reflect on the transformation of administrative division of the state. Especially noteworthy in this regard is metropolitan areas status. As a result of metropolisation and suburbanisation, their role in the settlement system of Poland rises, but is not reflected their position in the system of territorial management and planning. For many years, under discussion is an empowerment of the metropolitan areas, which are integrated themselves through cooperation of local government and external suport measures, such as Integrated Territorial Investments.
PL
Podstawową tezą pracy jest stwierdzenie, że organizacja terytorialna administracji publicznej powinna zmieniać się w relacji do rozwoju procesów osadniczych. Ich duża dynamika w ostatnich latach skłania do refleksji nad przekształceniami podziału administracyjnego kraju. Na uwagę zasługują kwestie uregulowania statusu miejskich obszarów funkcjonalnych szczególnie dużych miast, określanych jako obszary metropolitalne. W wyniku procesu metropolizacji i suburbanizacji ich rola w systemie osadniczym Polski rośnie, czego jednak nie odzwierciedla ich pozycja w systemie zarządzania terytorialnego ani planowania przestrzennego. Od wielu lat trwają dyskusje nad upodmiotowieniem obszarów metropolitalnych, które integrują się poprzez współpracę samorządową oraz zewnętrzne środki wsparcia, takie jak zintegrowane inwestycje terytorialne.
Year
Volume
29
Issue
1
Pages
23-29
Physical description
Dates
published
2017-05-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2543-9421_01_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.