PL EN


2016 | 29 | 1 | 43-50
Article title

Identyfikacja czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza w Zduńskiej Woli w latach 2012–2014 z wykorzystaniem narzędzi GIS

Authors
Content
Title variants
EN
Factors affecting the air pollution in the Zduńska Wola city between 2012 and 2014 using GIS tools
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presented the problem of air pollution within Zduńska Wola City between 2012 and 2014. It focused on identifying factors influencing the air pollution and the location of problem areas. The aim of the article was also an indication of the useful methods of spatial analysis developed using GIS tools in the study of environmental pollution. Particular attention was paid to the impact of CO2 emissions from the housing, utilities and transport on the air condition in this city.
PL
W artykule poruszono problem zanieczyszczenia powietrza w Zduńskiej Woli w latach 2012–2014. Skupiono się na identyfikacji czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza w mieście oraz lokalizacji tzw. obszarów problemowych. Celem było również wskazanie przydatności metod analiz przestrzennych opracowanych za pomocą narzędzi GIS w badaniach nad zanieczyszczeniem środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ emisji dwutlenku węgla pochodzącego z budownictwa mieszkaniowego i komunalnego oraz z transportu na stan powietrza w mieście.
Year
Volume
29
Issue
1
Pages
43-50
Physical description
Dates
published
2017-05-26
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2543-9421_01_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.