PL EN


2016 | 29 | 1 | 97-106
Article title

Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski

Content
Title variants
EN
Contemporary and forecasting demographic-migration conditions of the development of the polish settlement system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The writer presents the demographic and migration conditions shaping the contemporary development of the national settlement system. Research indicates the formation of the hierarchy of towns and cities in terms of migration linkages. Demographic forecasts show quite clearly depopulation of cities, especially the medium-sized ones and support facilities. At this scale depopulation is strongly underestimated due to the unregistered exodus of Poles abroad in search of work and better living conditions. In this context, its presented estimates of population change, taking into account unregistered foreigner out-flow. At the end conclusions were conclusions for development planning and settlement policy.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania demograficzno-migracyjne w największym stopniu kształtujące współczesny rozwój krajowego systemu osadniczego. Badania wskazują na kształtowanie się hierarchii miast w zakresie powiązań migracyjnych, a prognozy demograficzne dość jednoznacznie pokazują depopulację miast, zwłaszcza średnich i ich zapleczy. Przy tym skala depopulacji jest i tak silnie niedoszacowana ze względu na nierejestrowany exodus Polaków za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. W tym kontekście zaprezentowano szacunki zmian liczby ludności uwzględniające nierejestrowaną emigrację zagraniczną. Na zakończenie zostały sformułowane wnioski, w tym dla planowania rozwoju i polityki osadniczej w warunkach depopulacji kraju. Niektórych procesów nie da się już zatrzymać ani odwrócić i konieczne jest łagodzenie ich negatywnych skutków dla systemu osadniczego.
Year
Volume
29
Issue
1
Pages
97-106
Physical description
Dates
published
2017-05-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2543-9421_01_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.