PL EN


2017 | 30 | 2 | 59-66
Article title

Czynniki kształtujące warunki życia w Piotrkowie Trybunalskim po transformacji ustrojowej

Authors
Content
Title variants
EN
Factors shaping living conditions in Piotrków Trybunalski after the system transformation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper describes a very complex research problem of urban living conditions in Piotrków Trybunalski and factors affecting them in the context of consequences of the system transformation in Poland. The analysis employs objective indices describing living, housing, working and leisure/recreation conditions in Piotrków Trybunalski. The knowledge about the level of the local community need satisfaction has been gained as a result of a field measurement on a representative (random) sample of Piotrków Trybunalski inhabitants. The key element affecting the level of satisfaction among inhabitants with their own residential environment is in the light of the work results the building aesthetics and the availability of social services (especially primary healthcare facilities and public libraries).
PL
W artykule przedstawiono diagnozę warunków życia w Piotrkowie oraz czynników na nie oddziałujących w kontekście konsekwencji transformacji ustrojowej Polski w oparciu o dostępne materiały źródłowe, jak i własne badania. Decydujące oddziaływanie na poziom zadowolenia mieszkańców z własnego środowiska zamieszkania ma w świetle wyników pracy estetyka zabudowy. Szczególnie ważne jest dla nich ponadto rozmieszczenie w najbliższej okolicy obiektów usług społecznych: podstawowej opieki zdrowotnej oraz bibliotek.
Year
Volume
30
Issue
2
Pages
59-66
Physical description
Dates
published
2018-04-18
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2543-9421_02_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.