PL EN


2018 | 2 | 141-147
Article title

Current aspects of socio-cultural communication

Content
Title variants
RU
Актуални аспекти на социокултурната комуникация
Languages of publication
EN
Abstracts
RU
В динамичния съвременен свят обществените отношения се съпровождат от отношения на общуване, при което се развиват процесите на социалната комуникация. Средствата за масова комуникация оказват влияние както на социално-политическата, така и на културно-и-деологическата дейност от живота на обществото. Модерното комуникационно общество се характеризира с постоянното ускоряване и глобализация на социокултурната комуникация. Непрекъснато се увеличава степента и качеството на този тип взаимодействия, нараства броят на хората, които участват в комуникационните процеси. Връзките между отделните форми на комуникация стават все по-обхватни и комуникационната мрежа расте до такава степен, че придобива глобални измерения. Социокултурната комуникация създава нова сфера за развитие, свързана е с изучаване на поведението, връзките и взаимодействията сред големите социални групи.
EN
-
Year
Volume
2
Pages
141-147
Physical description
Dates
published
2019-06-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2544-1795_02_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.