PL EN


2018 | 2 | 23-34
Article title

Jak wspomagać rozwój językowy dzieci wielojęzycznych? Postępowanie logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Content
Title variants
EN
How to support bilingual children’s language development? Speech therapy in the process of teaching polish as a foreign language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author describes the most important aspects of bilingualism and multilingualism by presenting the specifics of the work of Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole KIDS & Co. which offers bilingual education. The main objective of this way of teaching is to achieve a functional bilingualism among children and to prepare them for further learning processes conducted in the second language. The author characterizes both, multilingual children’s language difficulties, which may hinder communication with others, and the psychological aspects of a sense of alienation and disability to be a community member. Using her work experieince, the author presents the methods of working with multilingual children, from a speech therapist’s, and a Polish language as L2 teacher’s, point of view. The author emphasizes the importance of supporting the children’s speech with a formal way of teaching Polish, and points out the need to assist them in their multilingual growth.
PL
Autorka omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dwu- i wielojęzyczności. Przedstawia specyfikę pracy Niepublicznego Dwujęzycznego Przedszkola Kids & Co., oferującego model edukacji dwujęzycznej. Nadrzędnym jej celem jest osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności funkcjonalnej oraz przygotowanie go do kontynuacji nauki w L2. Autorka opisuje problemy językowe dzieci wielojęzycznych, ktore utrudniają pełne porozumienie z innymi oraz ich aspekt psychologiczny. Korzystając z własnych doświadczeń, przedstawia metody pracy z dziećmi wielojęzycznymi z punktu widzenia logopedy praktyka i lektora języka polskiego jako obcego. Podkreśla, że wspomaganie akwizycji L2 musi być oparte na nauczaniu formalnym języka. Zwraca uwagę na potrzebę wspierania dzieci w ich wielojęzycznym rozwoju.
Year
Issue
2
Pages
23-34
Physical description
Dates
published
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2544-7238_02_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.