PL EN


2017 | 8 | 1 |
Article title

Using European funds for the purpose of practical learning the profession at the course in tourism services techniques at the John Paul II Salesian Sisters’ School in Suwałki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The policy of the European Union provides a wide access to education, in accordance with priorities. From the first Union financial perspective higher education has been widely discussed and highly funded. In this way, particularly children and young people have the opportunity to align educational differences and strengthen your professional path and a smooth entry into the labour market. Between 2007-2013 in the EU a special accent was put on the development of vocational education and training medium level, and higher. Now this trend is continued, in addition to the possibility. the mobility of students, that is, education on employers. This article presents three proprietary projects, implemented in the Salesian Comprehensive and Vocational School in Suwałki in the framework of European funding over the years 2010-2017. 
EN
The policy of the European Union provides a wide access to education, in accordance with priorities. From the first Union financial perspective higher education has been widely discussed and highly funded. In this way, particularly children and young people have the opportunity to align educational differences and strengthen your professional path and a smooth entry into the labour market. Between 2007-2013 in the EU a special accent was put on the development of vocational education and training medium level, and higher. Now this trend is continued, in addition to the possibility. the mobility of students, that is, education on employers. This article presents three proprietary projects, implemented in the Salesian Comprehensive and Vocational School in Suwałki in the framework of European funding over the years 2010-2017. 
PL
Polityka Unii Europejskiej zapewnia szeroki dostęp do edukacji, zgodnie z określonymi priorytetami. Już od pierwszej perspektywy finansowej Unii szkolnictwo było szeroko omawiane i wysoko finansowane. Dzięki temu, szczególnie dzieci i młodzież mają możliwość wyrównywania różnic edukacyjnych oraz wzmocnienie swojej ścieżki zawodowej i płynnego wejścia na rynek pracy. W latach 2007–2013 w UE szczególny akcent kładziono na rozwój szkolnictwa zawodowego i to zarówno na poziomie średniego kształcenia, jak i wyższego. Obecnie nurt ten jest kontynuowany, dodatkowo z możliwością tzw. mobilności uczniów, czyli kształcenia u praco-dawców. W artykule przedstawiono trzy autorskie projekty, realizowane w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach w ramach funduszy europejskich w latach 2010–2017. 
Keywords
Year
Volume
8
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-09-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2544-7440_01_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.