PL EN


2018 | 1 | 103-114
Article title

Intercultural Competence in Translator Training

Content
Title variants
PL
Kompetencja międzykulturowa w procesie szkolenia tłumaczy
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Określenie kompetencji tłumacza dla potrzeb kształcenia stanowi ogromne wyzwanie wobec zmieniającej się rzeczywistości, w której przyjdzie pracować absolwentom studiów językowych. Jednym z kluczowych elementów, których brak może podważyć użyteczność oferowanych kursów jest kompetencja interkulturowa. Omówiwszy modele kompetencji tłumaczeniowej oraz rolę kompetencji interkulturowej jako elementu kompetencji tłumacza, artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród 60 studentów I i II roku, z których większość deklaruje gotowość podjęcia kursów i pracy tłumacza w przyszłości. Badaniu poddano przekonania dotyczące tego, kim jest tłumacz, jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje powinien posiadać i jakie trudności może napotkać w swojej pracy. Wyniki pokazują, że studenci potrzebują kursów, które zachęcą ich do refleksji na temat ich poglądów i pomogą im pogłębić zrozumienie kultury o aspekt interkulturowości oraz ich własną kulturę. Ponieważ polscy studenci pragnący zostać tłumaczami mogą nie być świadomi międzykulturowych wyzwań związanych z tym zawodem, istnieje potrzeba rozwinięcia ich kompetencji interkulturowej poprzez wyraźne zaznaczenie wagi tej kompetencji w ich kształceniu.
EN
With the superdiversity (Blommaert 2010, 2013) of today’s societies translator training faces new challenges. This article sets out to explore the issue of intercultural competence in translator training from the perspective of the views and beliefs of English language majors in Poland. Rather than discussing the translation programmes offered to students, the study presented here concentrates on preconceptions as to who a translator is, what skills, knowledge and competences are crucial for a translator and what difficulties s/he may face. Students’ beliefs prove that they are ready for courses which will encourage them to reflect on their views and will help them deepen their understanding of culture to include intercultural aspects as well as aspects of their own culture. As Polish students wanting to be translators may simply not be aware of the intercultural challenges entailed by the profession, it is argued here that overt, explicit focus on intercultural communication and raising students’ intercultural competence is needed.
Year
Volume
1
Pages
103-114
Physical description
Dates
published
2018-11-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2544-9796_01_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.