Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 18 | 7-21

Article title

The relationship between leadership style and success in social enterprises – evidence from Poland

Content

Title variants

PL
Zależność pomiędzy stylem przywództwa a sukcesem w polskich przedsiębiorstwach społecznych

Languages of publication

Abstracts

PL
Sprostanie wymogom zmiennego otoczenia, w tym nasilającej się konkurencji, wymaga odmiennego niż dotąd przewodzenia organizacją. Dotyczy to także przywódców działających w sektorze ekonomii społecznej, stojących przed wyzwaniem realizowania misji uwzględniającej zarówno cele społeczne jak i ekonomiczne. Efektywne działanie przedsiębiorstw społecznych nie może więc mieć miejsca bez właściwego przywództwa, ponieważ sukces każdej organizacji zależy w dużej mierze od naczelnego kierownictwa. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy stylem przywództwa a postrzeganym poziomem sukcesu w przedsiębiorstwach społecznych. Aby potwierdzić postawioną hipotezę przeprowadzono badania wśród 141 zarządzających w polskich przedsiębiorstwach społecznych (spółdzielniach socjalnych).
EN
The contemporary organisations, functioning in a turbulent environment, face the need to meet many complex requirements, which demands different way of managing an organisation. This also applies to leaders in the third sector, who face the challenge of realizing both economic and social mission. Therefore, in order to operate effectively, social enterprises are in the need of proper leadership, as the success of any organisation depends largely on the senior management. The aim of this article is to identify relationship between leadership style and perceived success in social enterprises. Using data from executives employed in 141 social enterprises (social cooperatives) in Poland key hypothesis is confirmed.

Contributors

  • University of Economics in Katowice, Department of Entrepreneurship and Innovative Management

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1830546

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_19253_reme_2016_03_001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.