Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 18 | 23-34

Article title

Możliwości wykorzystania rozwiązań biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych

Content

Title variants

EN
The selected issues relating to the use of business solutions for social enterprises

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania rozwiązań biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych. Analiza została ograniczona do zaprezentowania tylko niektórych aspektów adaptacji wiedzy i doświadczeń przedsiębiorstw komercyjnych, zwłaszcza odnoszących się do najważniejszych problemów pojęciowych, strategicznych, modelowych i prawnych przedsiębiorstw społecznych. Opracowanie odnosi się do wymienionych problemów ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń. Zakres dyskursu skupia się szczególnie na możliwościach i ograniczeniach wykorzystania modelu biznesu przedsiębiorstw komercyjnych dla przedsiębiorstw społecznych.
EN
The article is trying to show possibility of using business solutions for social enterprises. The analysis is limited to present certain aspects of the adaptation of knowledge and experience of commercial enterprises in particular regarding the most important problems of conceptual, strategic, and legal model of social enterprises. The paper seeks to address the aforementioned problems with a particular focus on the Polish experience. The scope of discourse focuses particularly on the possibilities and limitations of the business model of commercial enterprises for social enterprises.

Contributors

  • Jagiellonian University, Faculty of Management and Social Communication

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1830549

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_19253_reme_2016_03_002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.