Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 18 | 35-50

Article title

Antecedents of social innovation - conceptual model proposition

Authors

Content

Title variants

PL
Przesłanki innowacji społecznych - propozycja modelu badawczego

Languages of publication

Abstracts

PL
W ostatnich dekadach przedsiębiorczość społeczna rozwinęła się w wielowątkowy i interdyscyplinarny obszar badań naukowych, zakorzeniony w teorii przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę, że innowacje stanowią filar działań przedsiębiorczych, badania poświęcone innowacjom w kontekście społecznym wydają się uzasadnione i pożądane z punktu widzenia rozwoju tego młodego obszaru badawczego jakim jest przedsiębiorczość społeczna. Innowacje społeczne wprowadzają nową wartość w rzeczywistość społeczną, przeobrażają ją poprzez nowe kombinacje zasobów. Niniejsze opracowanie oparte jest na pogłębionej analizie literatury i ma na celu poprzez krytykę i syntezę ustalić dlaczego i jak w danych kontekstach społecznych zachodzi zjawisko innowacji społecznych. Opracowanie identyfikuje składowe innowacji społecznych, niezbędne warunki ich kreacji, wdrażania i rozwoju. Podsumowaniem rozważań jest propozycja modelu badawczego innowacji społecznych w ujęciu procesowym. Efekty niniejszego opracowania mogą posłużyć do formułowania hipotez badawczych w obszarze innowacji społecznych, które byłyby punktem wyjścia do badań empirycznych.
EN
In the last two decades, social entrepreneurship (SE) theory has become a broad and multifaceted stream of research. Social entrepreneurs approach social problems through novel ways, introducing innovative solutions that couple social capital and market instruments. Taken that innovation is considered by many the backbone of successful entrepreneurial ventures, the study of innovation in SE context is much needed to understand the distinctive features and origins of SE ventures. Social innovation profoundly changes the routines, resource combinations of the social system in which it occurs. Based on extensive literature review, this article aims to establish if, why and how, in given environmental and market contexts, social innovation occur. The study explores the building blocks and dynamics of social innovation in SE context. It starts with conceptualizations of social problems as sources of any social entrepreneurial venture. It then turns to the identification of necessary components of social innovation. The article presents an integrated process-based view of social innovation and its antecedents. The findings will hopefully lead to stretching the existing theory beyond an often-travelled path and allow the formulation of testable hypotheses.

Contributors

  • Cracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1878420

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_19253_reme_2016_03_003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.