Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 18 | 51-62

Article title

Skutki w VAT i PCC aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej

Authors

Content

Title variants

EN
Organised part of enterprise contribution into the partnership – value added tax and the civil law transactions tax aspects

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań jest sposób opodatkowania czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej w świetle przepisów o podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych. Autor sprecyzuje pojęcie ,,zorganizowanej części przedsiębiorstwa” na płaszczyźnie podatku od wartości dodanej oraz odnosi się do kwestii możliwości zwolnienia czynności aportu z opodatkowania. W artykule zastosowano analityczną oraz językowo-logiczną metodę badawczą. Rezultatem podjętych badań jest ustalenie, że „zorganizowana część przedsiębiorstwa” to zespół majątkowy, wyodrębniony finansowo (z przedsiębiorstwa), posiadający wartość dodatnią, który może być przedmiot sukcesji. Stwierdzono, że jeśli aport spełnia kryterium kwalifikacji jako ZCP, to czynność wniesienia do spółki nie podlega VAT, zaś na gruncie PCC naliczany jest 0,5% podatek od wartości wkładu. Jako postulat de lege ferenda uznano potrzebę rozszerzenia istniejącego katalogu przypadkach uprawniających do zwrotu PCC dla spółki, w której zmiana umowy spółki (uchwała o podwyższeniu majątku spółki) nie została zarejestrowana przez sąd.
EN
The author consider a way of taxing actions insert organized part of enterprise into a partnership in the light of the VAT provisions and tax on civil law transactions. Author clarify the concept „organized part of enterprise” on the Value Added Tax and will issue of the possibility of exemption from taxation contribution in kind. In the article analytical and linguistic-logical research methods were applied. As the result of the analysis undertaken, it was concluded that „organized part of the enterprise” is a group of wealth, extracted financially (from enterprise), which has a positive value and can be the subject of succession. If the contribution is classified as „organized part of the enterprise”, input to partnership will not be a subject to VAT and tax on civil law transactions shall be 5% of the contribution value. As de lege ferenda postulate was the need to extend the existing catalogue of cases entitling to return the civil law transactions tax return for the company, in which amendment to articles of association (resolution on increasing the company’s assets) hasn’t been registered by the court.

Keywords

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1830551

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_19253_reme_2016_03_004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.