PL EN


2016 | 2 | 7 |
Article title

Inteligencje wielorakie – wachlarz możliwości dziecka

Authors
Content
Title variants
EN
Multiple Intelligences – an array of the child’s abilities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The theory of multiple intelligences claims that each person has all the types of intelligences. These intelligences, combined into the so-called profile of intelligences, interact, merge and operate together. Individuals differ in the profile of intelligences to a lesser or greater extent and in the ways in which such intelligences are combined to carry out different tasks or solve problems. Some of the intelligences are better developed than the others which means that each individual has their strong and weak points. According to Gardner’s theory of multiple intelligences, it is important how the child understands the world. That is why Gardner’s theory has particularly inspired teachers and educators. Thanks to understanding of a full array of the child’s cognitive abilities, certain stepscan be taken toenhancethe child’s development.
PL
Teoria inteligencji wielorakich zakłada, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji. Inteligencje te wzajemnie na siebie oddziałują, prze-nikają się i współpracują ze sobą, tworząc dynamiczny układ, określany mianem profilu inteligencji. Profil inteligencji opisuje charakterystyczną dla każdego kombinację mniej lub bardziej rozwiniętych rodzajów inteligencji wykorzysty-wanych do rozwiązywania różnych problemów. Jedne inteligencje są mocno roz-winięte, inne słabiej, co sprawia, że każdy posiada zarówno mocne, jak i słabe strony. W Gardnerowskiej teorii istotne jest rozumienie świata przez dziecko i dlatego teoria ta stanowi szczególną inspirację dla pedagogów. Poznanie pełnego wachlarza możliwości dziecka to podstawa podejmowania kreatywnych działań sprzyjających rozwojowi dziecka.
Year
Volume
2
Issue
7
Physical description
Dates
published
2017-12-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2016_02715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.