PL EN


2017 | 1 | 8 |
Article title

Czytelnictwo e-booków wśród studentów kierunków humanistyczno--społecznych. Komunikat z badań pilotażowych

Authors
Content
Title variants
EN
E-books Reading Practices among Students of Humanities and Social Sciences. Information from Pilot Studies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author analyzes the results of an e-reading survey conducted among students of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the Univer-sity of Bielsko-Biala. The purpose of the present article is the presentation of:1) social reach of e-books among selected respondents;2) preferences and motivations for spontaneous e-reading of students;3) ways of dealing with technological solutions which enable screen-based reading among the students of humanities and social sciences.
PL
Autor poddaje analizie wyniki ankiety sondażowej dotyczącej e-czy-telnictwa, przeprowadzonej wśród studentów Wydziału Humanistyczno-Społecz-nego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.Celem zaprezentowanego artykułu jest przybliżenie:1) społecznego zasięgu e-książek wśród wytypowanej grupy respondentów;2) preferencji i motywacji doboru lektur w spontanicznym e-czytaniu studen-tów;3) sposobów radzenia sobie przez studentów kierunków humanistyczno-spo-łecznych z rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi czytanie z ekranu.
Year
Volume
1
Issue
8
Physical description
Dates
published
2017-06-09
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2017_018203
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.