PL EN


2017 | 1 | 8 |
Article title

Samokształcenie i samowychowanie młodzieży jako wyzwanie współczesności

Content
Title variants
EN
Self-education of young people as a present day challenge
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The common feature of modern information society and knowledge-based economy is the need to continuously acquire new knowledge as well as deepen the already possessed one in order to enhance self-development in the area of intellectual, social and moral competence. To develop and to do one’s tasks people should constantly learn and improve their skills and knowledge. This can be obtained in the course of self-education process. The self-education is an important aspect of the adolescence, when organized training gradually gives way to more independent intellectual activity, and the impact of education based on external motivation is increasingly replaced with voluntary and per-sonal work on one’s self. There is the important role of the teacher in inspiring self-study process of young people. Therefore, the modern teacher should have developed cognitive competence connected with different areas of knowledge.
PL
Cechą współczesnego społeczeństwa informacyjnego i gospodar-ki opartej na wiedzy jest konieczność nieustannego zdobywania nowej wiedzy i pogłębiania wiedzy już posiadanej. W epoce nadmiaru propozycji kulturo-wych i związanych z tym zagrożeń szczególnej wagi nabiera potrzeba pracy nad sobą. Dokonywać się to może w toku dwóch związanych ze sobą procesów: proce-su samokształcenia i procesu samowychowania. Proces kształtowania samego sie-bie znajduje swój ważny moment w okresie adolescencji, kiedy to zorganizowane kształcenie kierowane stopniowo ustępować ma miejsca samodzielnej aktywności intelektualnej, a oddziaływania wychowawcze oparte na motywacji zewnętrznej coraz śmielej przeradzać się mają w dobrowolną autoformację. W inicjo
Year
Volume
1
Issue
8
Physical description
Dates
published
2017-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2017_01891
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.