PL EN


2017 | 2 | 9 |
Article title

Great teaching: models and evaluation

Content
Title variants
PL
Dobre nauczanie: modele i ich ocena
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
To, czym jest dobre nauczanie, leży w centrum zainteresowań pe­dagogiki od tysiącleci. Jednakże ostatnie badania (Coe, Aloisi, Higgins i Major, 2014, Kornell i Hausman, 2016, Duke, 2012, Harmer, 2014, Grant, Stronge i Xu, 2014; Silny, Gargani i Hacifazlioglu, 2011; Hamre, Goffin i Kraft ­Sayre, 2009) sugerują, że ta pozornie dojrzała i dobrze zbadana dziedzina musi zostać ponownie empirycznie przeanalizowana. Coe i in. (2014) sugerują, że ostatnie badania nad najlepszymi praktykami pedagogicznymi stawiają pytania zarówno o elementy dobrego nauczania, jak i o sposoby jego pomiaru. Przeprowadzona ewaluacja próbuje odpowiedzieć na te pozornie oczywiste pytania o to, co tak naprawdę sprawia, że nauczanie jest dobre. Niniejszy artykuł ma na celu znalezie­nie odpowiedzi na niektóre z tych pytań. Po pierwsze, przedstawiona jest w nim analiza pojęcia dobrego nauczania i jego różnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny. Po niej następują wyniki badawczych poszukiwań po­święconych wyznacznikom dobrego nauczania skoncentrowanym wokół różnych badawczych i/lub instytucjonalnych potrzeb, by ostatecznie w oparciu o ocenę ram określających dobre nauczanie zaproponowany został model potrzeb ewalu­acji nauczania z perspektywy australijskiego studenta.
EN
What constitutes good teaching has been at the focus of theories of pedagogy for thousands of years. However, recent research (Coe, Aloisi, Higgins & Major, 2014; Kornell & Hausman, 2016; Duke, 2012; Harmer, 2014; Grant, Stronge & Xu, 2014; Strong, Gargani & Hacifazlioglu, 2011; Hamre, Goffin & Kraft­Sayre, 2009) suggests that this seemingly mature and well­researched concept needs to be re­examined in view of the burgeoning research in the field. Coe et al. (2014) propose that recent research into best teaching practices brings up questions about elements of good teaching and ways of measuring it. The issue of evaluating teaching attempts to answer these seemingly obvious ques­tions about what makes good teaching. This paper aims to address some of these questions. First, it examines the concepts of good teaching and the aspects which need to be considered in its evaluation. Next, it explores the frameworks deter­mining good teaching which are delineated for different research and/or institu­tional needs. Based on the evaluation of these frameworks, the paper proposes a model for a specific set of needs of evaluating teaching from a student perspec­tive at an Australian university.
Year
Volume
2
Issue
9
Physical description
Dates
published
2017-12-09
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2017_02917
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.