PL EN


2017 | 2 | 9 |
Article title

The importance of positive teacher-student relationship in enhancing the social competences of children isolated from their peers

Content
Title variants
PL
Znaczenie pozytywnych relacji nauczyciel–uczeń w podnoszeniu społecznych kompetencji dzieci izolowanych rówieśniczo
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W prawidłowym przebiegu rozwoju dziecka, kształtowaniu po­szczególnych cech jego osobowości oraz rozwijaniu kompetencji społecznych do­niosłą rolę odgrywa rodzina dziecka, a w drugiej kolejności środowisko szkolne, które dzięki swojej działalności dydaktyczno­wychowawczej determinuje jego rozwój. Dzieci odrzucone i izolowane nie biorą aktywnego udziału w życiu klasy. Nie mają więc warunków do zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji, bardzo potrzebnych do prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego. Ce­lem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia właściwych relacji na płaszczyź­nie nauczyciel–uczeń dla wzmacniania rozwoju kompetencji społecznych dzieci izolowanych rówieśniczo.
EN
In the proper process of child development, shaping individual traits of his or her personality and developing social competence, an important role is played by the child’s family as well as by the school environment, which deter­mines its development through educational and pedagogical activities. Children rejected and isolated do not take an active part in the class life. That is the reason why they do not have a chance to meet security and acceptance needs, which are essential for proper social and emotional development. The purpose of this article is to show the importance of proper relationship at the teacher­student level that enhances the development of social competences of children isolated from their peers.
Year
Volume
2
Issue
9
Physical description
Dates
published
2017-12-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2017_02977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.