PL EN


2018 | 1 | 10 |
Article title

Wychowanie jako platforma współpracy nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych w Polsce i na Węgrzech

Content
Title variants
EN
Upbringing as a common ground of cooperation between primary school teachers and parents based on the comparative research done in Poland and Hungary
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present text deals with the cooperation between teachers and parents in the field of upbringing. The analysis of ranges, aims, forms of co-operation and factors stimulating its effectiveness was conducted based on the research done among 90 primary school teachers from Poland and 120 from Hungary. The cooperation between teachers and parents rests on e.g. exchange of experience and it is a significant factor supporting the comprehensive children’s development. This close cooperation enables early diagnosis and elimination of critical problems.
PL
Niniejszy tekst dotyczy współpracy nauczycieli i rodziców w zakre-sie wychowania. Analiza zakresów, celów, form współpracy, czynników warunku-jących jej efektywność została dokonana na podstawie badań przeprowadzonych wśród 90 nauczycieli szkół podstawowych z Polski oraz 120 z Węgier. Współ-praca obu tych środowisk polegająca m.in. na wymianie doświadczeń stanowi istotny czynnik wspierający wszechstronny rozwój dzieci i umożliwiający wczesną diagnozę i eliminowanie niepokojących zjawisk.
Year
Volume
1
Issue
10
Physical description
Dates
published
2018-06-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2018_110109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.