PL EN


2018 | 1 | 10 |
Article title

Osobiste koncepcje pedagogii a preferowane rodzaje pomocy

Authors
Content
Title variants
EN
Personal concepts of pedagogy in relation to preferred types of help for students
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the progress of their work teachers are building their personal educational concepts concerning children’s thinking and learning. From this result implemented ways of conducting the process of teaching-learning. The prerequisites to build own opinions on the profession, professional experience from work with various groups in different socio-cultural environments, as well as current social demands. Differentiation of students and possibilities obliges teachers to choose the form of students help, in some manner deviating from the main group of peers. In the article the models folk pedagogies (by J. Bruner) was opposed to convictions of Polish teachers.
PL
Nauczyciele w toku swojej pracy budują osobiste koncepcje eduka-cyjne dotyczące myślenia i uczenia się dzieci. Z nich wynikają realizowane sposo-by prowadzenia procesu nauczania-uczenia się. Przesłankami do budowy własne-go ujmowania procesu są: wiedza teoretyczna nabywana w trakcie przygotowania do zawodu, doświadczenie zawodowe gromadzone w pracy z różnymi grupami w odmiennych środowiskach społeczno-kulturalnych oraz aktualne oczekiwania społeczne. Zróżnicowanie możliwości uczniowskich obliguje nauczycieli do do-boru form pomocy uczniom w jakiejś mierze odbiegających od głównej grupy rówieśniczej. W artykule zestawiono modele uczenia się dzieci według pedagogii potocznych (J. Brunera) z przekonaniami polskich nauczycieli.
Year
Volume
1
Issue
10
Physical description
Dates
published
2018-07-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_KP_2018_11013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.